Baunen

Umiddelbart vest for Sørvad by ligger et stykke skov blandt flere, men denne skov er karakteriseret ved at gemme på områdets gamle baunehøj, som hæver sig 84 meter over havets overflade, og hvorfra man i godt vejr kan se til Holstebro og til Klosterheden, en af Danmarks største plantager, 20 kilometer mod nordvest. 

På baunen kan man finde en 6 tons tung mindesten, som i sin tid blev fundet på Jens Løgagers mark i den sydlige del af Vinding Sogn. Stenen blev flyttet de cirka syv kilometer fra marken til sit nuværende leje i april 1935. Flytningen foregik i hovedsagen ved håndkraft. 300 kvinder, børn og mænd skiftedes til at trække en slæde med jernmeder den lange vej. På stenen står skrevet: "Børnebørn er de gamles krone, og børnenes pryd deres fædre. Af bræen lagt på Løger mark, af Vinding ungdom rejst på Resdal baune 1935." Senere er et billede af lærer Jespersens hoved blevet mejslet ind i stenen til minde om hans betydning for sognet via hans forfatterskab og slægtsforskning.
 

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune