Byens historie

Sørvads historie i korte træk...

For de fleste "gamle" som nye borgere i Vinding er det en kilde til undren, hvorfor byen hedder Sørvad, når sognet hedder Vinding.

Sognets navn, Vinding, menes fra gammel tid at betyde ”gevinst” - forstået på den måde, at det har været en gevinst at få magt over heden/skoven, som dengang dækkede en stor del af landet. Navnet Vinding Sogn findes i tingbøgerne helt tilbage til 1300-tallet, men idet sognet er beriget med mange oltidsminder, ligger oprindelsen formentlig endnu længere tilbage.
 

Sørvadgård

Navnet Sørvad's oprindelse er ganske enkelt den gård, som vi i dag kender som Sørvadgård. Gården blev helt tilbage i 1522 (måske endda tidligere) opkaldt ”Sørvad”, idet den er beliggende ved vadestedet over Vegen (Vinding) å. SØRvad kan betyde det ”sølede” vadested eller det ”sydlige” vadested – det er der i historien ikke helt enighed om.
 

Sørvad Andelsmejeri & Sørvad Station

 At byen Sørvad skulle vokse op omkring Sørvadgård skyldes, at den daværende ejer af gården i 1888 skænkede jord til at bygge et mejeri (Sørvad Andelsmejeri) og senere (1925) til at anlægge privatbanen Holstebro-Ørnhøj-Ringkøbing. I forbindelse med anlæggelse af jernbanen, blev også Sørvad Station bygget. Denne stationsbygning er, i modsætning til jernbanen stadig at finde i Sørvad – endda i flot restaureret stand. Bygningen bruges i dag til privat beboelse. Jernbanen blev nedlagt i 1962. 
 

Missionshus, Forsamlingshus & Fritidscentret

Byen og sognets kulturelle liv har altid været knyttet til missionshuset og forsamlingshuset som begge blev bygget i 1902. I 1961 opførtes det nuværende missionshus i Langgade, medens forsamlingshusets afløser, Fritidscentret, blev opført i 1976. Kort tid senere fik byen svømmebad og sportshal.
  

Vinding Skole

I 1960 havde sognet ca. 1230 indbyggere. Dengang fandtes der - placeret rundt i sognet – fire små skoler. Da Vinding Centralskole blev bygget i 1962, blev de små skoler nedlagt. Skolen blev senere udbygget og den har i dag ca. 365 elever. Med udbygningen fik man 8. - 9. kl. og det blev således muligt for børnene at gå i samme skole i hele skoleforløbet. Skolen modtager også elever til 8. - 9. kl. fra Ørnhøj. Efter at skolen blev opført, er byen vokset støt og roligt til det den er i dag.

I 2013 var der således ca. 1600 indbyggere i sognet, fordelt med ca. 935 i byen og 675 i oplandet.

Lokalhistorisk Arkiv

Vinding Arkiv blev oprettet midt i 70erne på Vinding skole af Esbern Jespersen. 

Arkivet overtog Esbern Jespersens store bogsamling, breve, billeder og udklipsbøger efter hans død i 1983. Samtaler med ældre personer i sognet på kassettebånd. Udklipsbøger med avisudklip fra de mange foreninger i Sørvad.
Udklipsbøger med udklip fra aviserne siden 1970erne. Materiale fra byens opståen, da mejeriet blev bygget 1888.
 
I 2002 blev arkivet flyttet over i de nuværende lokaler i Sørvad Kultur & Idrætscenter og ledes i dag af Kaj Pedersen, arkiv@vindingarkiv.dk
 
Hjemmeside: vindingarkiv.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune