Om Borgerforeningen

Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune

Landsbykontaktudvalget er et dialogforum mellem landsbyerne og Herning Kommune. Udvalget beskæftiger sig med emner og temaer til udvikling af landdistrikterne.

Herning Kommune nedsatte i 2006 et udvalg for de mindre byer og landsbyer, herunder Sørvad. I alt 27 borgerforeninger er repræsenteret i udvalget og der er 5 medlemmer med fra byrådet. Der afholdes 4 møder om året og møderne foregår på Rådhuset i Herning. Fra Sørvad deltager 2 bestyrelsesmedlemmer fra Vinding Borgerforening, p.t. Lars Romlund og Jan Grünberger.

Landsbykontaktudvalget laver blandt andet forslag til politik for landdistrikterne og varetager opgaver til bevarelse og udvikling af landdistrikterne. En af opgaverne er at fordele byrådets årlige pulje på kr. 1.000.000,00 mellem de borgerforeninger, der er medlemm af Landsbykontaktudvalget.

Sørvad har de seneste år fået tilskud til bl.a. projekt for skaterforning og petanqueklub, legeredskaber til svømmebadet, oprettelse af fitnesscenter, elektroniske infotavler i SKI m.v.

Byforskønnelse af Sørvad

Vinding Borgerforening vil være med til at gøre Sørvad by endnu mere attraktiv. Det seneste år er der blevet plantet hundredevis af forårsløg ved de to indfaldsveje til Sørvad samt et nyt bed ved flagstængerne ved indkørelsen til Vognstrupvej. Endvidere er der ved Torvet overfor Sørvad Pizzaria blevet udvidet og plantet i 2015, så det ser mere indbydende ud nu. "Springvandet" ved Torvet er ligeledes blevet fornyet med en vandsten med rindende vand. Til dette har Vinding Borgerforening inddraget nogle lokale som er behjælpelig med ideer og arbejdskraft.

I 2015 blev børnefiskesøen ved Fiskehuset oprenset og p.t. er borgerforeningen i dialog med Herning kommune omkring oprensning af den anden sø.
 
Vores skønne plet i skoven "Naturcirklen" har i 2015 krævet en markering fra borgerforeningen. Vi har kæmpet for at bevare både Naturcirklen samt de shelters, der ligger ved Naturcirklen. Med opbakning fra vores lokalsamfund lykkedes det at få kommunen overbevist om, at vi skal have lov til at beholde vores "perle". Det blev dog således, at borgerforeningen skal sørge for brænde.

Arrangementer

Borgerforeningen understøtter sammen med flere andre foreninger en række arrangementer som fx:
- Fastelavnsfest
- Byfest
- Sankt Hans
- Juletræsfest

Nordvestkraft – et landsbysamarbejde er opstået

Et samarbejde mellem de 4 nabobyer Ørnhøj, Vind, Sørvad og Abildå er indenfor de seneste år opstået og styrket gevaldigt. Samarbejdet er primært opstået igennem Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune og senere drevet videre af borgerforeningerne i de enkelte byer. 

Under mottoet ”jo mere vi er sammen, jo stærkere bliver vi” forsøger borgerforeningerne at styrke lokalområdet med fælles aktiviteter samt fælles fodslag overfor eksempelvis kommunen. Seneste resultat af samarbejdet var markedsdagen den 19. september 2015 i Ørnhøj.

Markedsdagen var en kæmpe succes og understreger, at hvis bare man står sammen, kan man opnå stor tilslutning til de forskellige arrangementer. Hvad næste projekt i Nordvestkraft Gruppen bliver, vides ikke på stående fod, men der er nedsat et udvalg, som p.t. arbejder for en cykelsti, der kan gå hele vejen fra Vind til Sørvad.
Vinding Borgerforening består af 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Borgerforeningens formål er at varetage medborgernes interesser og ønsker samt styrke byens og borgernes sammenhold. Vi har årligt mange arrangementer, så som fastelavnsfest, Skt. Hans fest og juletræsfest, som er med til at samle byen.

Vi deltager i møder i forskellige udvalg – p.t. primært et lokalt samarbejdsudvalg på tværs af flere af Sørvads foreninger samt i Nordvestkraft (Vind-Abildå-Ørnhøj og Sørvad).

Endvidere har Vinding Borgerforening et rigtig godt samarbejde med Herning Kommune på mange områder og er dermed borgernes talerør til kommunen. Borgerforeningen deltager desuden i 4 årlige møder i Herning Kommunes Landsbykontaktudvalg, hvor vi bl.a. er med til at søge midler til lokale formål. I årenes løb har vi blandt andet fået bevilget penge til cykelstativ ved SKI, springmåtte til gymnastikforeningen, infoskærme til SKI samt legeredskaber til Sørvad Svømmebad.

Vinding Borgerforening tager sig ligeledes af byens juleudsmykning samt koordinering og vedligehold af flagalléen gennem byen. Borgerforeningen har siden 2013 endvidere påtaget sig opgaven at videreføre Sørvad-Siden i Lokalavisen. Sørvad-Siden bringes i Lokalavisen den første onsdag i hver måned og indeholder nyt fra Sørvad og omegn samt diverse foreninger.

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune