Vegen Å

Vegen Å løber mod nord tværs gennem Sørvad og danner en smuk ådal gennem byens midte og ud mod kirken med flere omkringliggende søer. Åen udspringer i bakkerne ved Trehøje og er et sydligt tilløb til Storå i Holstebro.

Ordet Vegen stammer fra oldnordisk "veg" og betyder bøjelig, hvilket må siges at være passende, da åen slynger sig voldsomt gennem landskabet.
 
Vandkvaliteten i åen er i top, og det skaber et fantastisk dyreliv. Det betyder blandt andet, at laks og havørred kommer og gyder i Vegen Å. 

Havørred gyder normalt i november/december, mens Laksen normalt gyder midt i december/januar. Det afhænger lidt af temperaturen i vandet. Gå man langs åen ved denne tid, så er der gode chancer for at se nogle af de store fisk gyde.

Fiskene gyder, hvor der er frisk strøm, og hvor bunden består af grus på størrelse med valnødder. Der er de seneste år lavet en del gydebanker for at sikre bestanden.
Der er de sidste par år lavet 23 gydebanker, hvis man går fra Langgade mod kirken. Det kan være lidt lettere at færdes, hvis du går fra Langgade mod Fiskehuset.

En gydebanke er ca.6 meter lang, afhængig af forholdene, og der lægges ca. 20 cm. grus ud. Vinding-Vind Lystfiskerforening har de sidste 12 år været med i arbejdet med gydebankerne. Det er sket i samarbejde med Herning Kommune og ved at søge forskellige fonde om midler til projekterne. Det er ikke kun strækning inde i Sørvad de har arbejdet med, men også stækningerne udenfor byen.De seneste gydebanker på strækningen fra Langgade mod kirken, er lavet i samarbejde med Sammenslutningen ved Storå og med DTU. Det er sket med midler fra bl.a. Sammenslutningen ved Storå og Fisketegnsmidler.

Der er flere gange lavet undersøgelse af, om arbejdet har gjort en forskel. Og det har det! Der er masser af liv i åen, takket være en målrettet indsats og bl.a. gode, frivillige kræfter.

Hvis du har yderligere spørgsmål til arbejdet med gydebankerne eller andet i forbindelse med fiskeriet, kan du kontakte Vinding-Vind Lystfiskerforening, Formand: Fin Kragelund, 25702726

November 2019

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune