ByKalender

 

ByNyt

Fremtidens persontransport i Sørvad og omegn
25.10.2021

 
 
 
_________________________________________________________________________

Fiskehusets Venner informerer
05.10.2021
Læs referatet m.m. fra generalforsamlingen i "Æ Fiskehus" her.

13.09.2021


_________________________________________________________________________

Sankt Hans fest
13.06.2021 (opdateret 22.06.2021)

Vi starter kl. 19.00 ved plejehjemmet.
Ca. kl. 19.30 bliver bålet tændt ved fiskehuset. 
Båltaler er Jens-Bernhard Knudsen. 
Indslag fra På Sporet af Sørvad. 
Vi opfordrer alle til at passe på hinanden.

Affaldsindsamling
28.03.2021

 
_________________________________________________________________________

INFO fra Herning Vand
21.03.2021

De sidste separeringer på egen grund i Sørvad by er ved at være til ende. Derfor skal det sidste af det gamle fællessystem nu tages ud af drift.
Det vil ske ved, at den gamle ledning i Langgade fra Dagli'Brugsen til og med stien på den anden side af Vegen å skal fyldes med beton. Der er ligeledes nogle brønde i vejen, som skal sløjfes. Der vil i den forbindelse foregå mindre gravearbejde i Langgade lokalt ved disse brønde.
Bygværket ved åen skal også fjernes. Der vil ligeledes foregå mindre gravearbejder i stien ved bygværket. 
_________________________________________________________________________

Juletræstænding
27.11.2020

Så er byens juletræ på plads og tændt ved Dagli'brugsen! Igen i år er det Lena Storch, som velvilligt har doneret et flot træ. Ligeså traditionelt er det igen Aksel Ahle, som har transporteret og hjulpet med at sætte træet op. Tak til begge for indsatsen. I denne weekend tænder vi også de små juletræer ved åen, så nu kan vi alle begynde at glæde os til jul 🎄🎁
Med julehilsen fra jeres borgerforening

_________________________________________________________________________

Fiskehusets Venner informerer
01.10.2020

_________________________________________________________________________

Nyt fra Det Grønne Hold
03.09.2020

Herning kommune har fjernet vedbendplanterne på hjørnet af Borupsvej, lavet jordforbedring og sået græs. Årsagen til at vedbendplanterne blev fjernet var dels, at planterne ikke groede så godt som forventet, dels var det umuligt at holde bedet fri for ukrudt og dermed blev det for stor en arbejdsbyrde for Det Grønne Hold. Fremover bliver der derfor nu græs på begge sider af Borupsvej, ligesom lindetræet selvfølgelig bliver stående. Egentlig ville vi gerne have haft et lindetræ på begge sider af Borupsvej, men dette kunne desværre ikke lade sig gøre på grund af kloak- og ledningsnet på stedet.
_________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling i Fiskehuset venner
05.08.2020

 _________________________________________________________________________

Generalforsamling 2020 aflyst
14.06.2020

Borgerforeningens generalforsamling i marts i år måtte, som mange andre
generalforsamlinger, aflyses p.g.a. Corona.
Borgerforenings bestyrelse har derfor besluttet at springe denne generalforsamling over og afholder i stedet næste ordinære generalforsamling til marts 2021.
Vi lægger derfor regnskabet for 2019-2020 og formandens beretning ud på vores hjemmeside her.
Vi håber på forståelse for beslutningen hos alle vore medlemmer.
 
Årsberetning:     Regnskab:
 
 
 _________________________________________________________________________

Kontingent indsamling
07.05.2020

Det er den tid på året, hvor vi fra borgerforeningen plejer at komme rundt og besøge jer beboere i Vinding sogn for at fortælle om, hvad vi gør for vores område. Her kan bl.a. nævnes opfyldning af brænde på naturcirklen, pasning af byens blomsterbede og flagallé, etablering af gangbroer på Kirkestien, etablering af en hundeskov, kontakt med Herning kommune omkring trafiksikkerhed, fastelavnsfest, Sankt Hans fest, juletræsfest og mange andre ting.
 
Men i år har vi på grund af corona-situationen valgt at gribe det anderledes an, så desværre kommer vi ikke rundt og taler med jer alle sammen. I stedet vil vi gerne, at I indbetaler kontingent på enten MobilePay 92827 eller via bankoverførsel til 9585 729940283 (angiv adresse i kommentarfeltet)
 
Kontingentet er 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. for personligt medlemsskab.
 
Hjælp naboer, venner og bekendte med indbetalingen, så vi kan fortsætte med at gøre Sørvad og Vinding til den bedste plet på jorden :-)
 
 _________________________________________________________________________

Fejring af Danmarks befrielse
01.05.2020

(Klik på billedet for at åbne i pdf)

_________________________________________________________________________

Fremtidens udsigt
25.03.2020

Stor tak til Sørvads dygtige dronefotografer, Tony Sørensen og Palle Bo Rasmussen, som har gjort det muligt at få et kig ind i fremtidens udsigt fra 100 meter tårnet på Resdal Baune (hvis det altså lykkedes at få det bygget).
Fradag d. 27. marts kl. 12.00 udløber fristen for at like projektet på Underværker.dk. Men du skal skynde dig, da sidste frist er på fredag kl. 12.00. Pt. har projektet godt 800 likes, hvilket giver en foreløbig 5. plads ud af 115 forskellige projekter der er lagt ud.
 _________________________________________________________________________

Alsangsaften 
04.03.2020

AFLYST pga. coronavirus

_________________________________________________________________________________

Generalforsamling i Vinding Borgerforening
03.03.2020

AFLYST pga. coronavirus

_________________________________________________________________________________

100 meter tårnet - Giv det et 'like'
15.02.2020


 
Arbejdsgruppen bag 100 meter tårnet ansøger om 1 million kroner ved Realdanias pulje "Underværker”.
 
Giv projektet et 'like' på
inden 27. marts for at vise din opbakning.
 
Projektet handler om at genfinde og udvikle området ved Resdal baune mellem Vind og Sørvad, så det igen kan blive et naturligt møde- og aktivitetssted med mange muligheder.
Første del af projektet består i at bygge et spektakulært aktivitets- og udsigtstårn hvor der tidligere har stået et militært observationstårn. Baunehøjen ligger 83 meter over havet. Dermed kan et tårn på 17 meter blive til 100 meter tårnet. Der er indgået en samarbejdsaftale med arkitektfirmaet Arkitec fra Herning om færdigudvikling af tårnet samt ansøgning om byggetilladelse. Vi har lagt os fast på at tårnet skal rumme flere oplevelser og aktiviteter ud over blot at få de besøgende op i de 100 meter over havet. Som det kan ses på tegningerne, rummer den foreløbige skitse 5 niveauer med hver deres mulighed.
De næste dele af projektet består i at bygge toiletbygning og p-plads, samt at udvikle øvrige ideer med hensyn til festpladsen og historiefortællingen fra området.
Arbejdsgruppen bag projektet er nedsat af NordVestKRAFT.
____________________________________________________________________

Fastelavn 2020
02.02.2020

____________________________________________________________________

Styning og julelys på torvet
16.11.2019

I går startede Borgerforeningen de første forberedelser til julen. Julebelysningen i træerne på torvet blev efterset og samtidig blev træerne knudebeskåret, både så lysene bedre kan ses, og så træerne kan stå flot til foråret. Vores kommune havde venligst stillet en lift til rådighed til arbejdet. Det er planen, at lysene tændes samtidig med resten af Borgerforeningens julelys den 24. november, hvor vi holder juletræsfest i SKI.

____________________________________________________________________

I regn og slud - Det Grønne Hold rykker ud!
02.11.2019

Det Grønne Hold har igen været i arbejdstøjet – eller rettere sagt: i regntøjet – idet holdet i den forgangne, regnfulde lørdag har været i arbejde på Torvet.
Bedene på Torvet trængte kraftigt til en omgang. De blomster (Storkenæb) der var, trivedes ikke godt, jorden var udpint og bedene var derfor blevet åbne og forpjuskede. De Storkenæb, der tidligere var sat fjernede Det Grønne Hold allerede for nogle uger siden.
Det Grønne Hold kastede sig derfor lørdag morgen ud i at grave det øverste lag jord af bedeneog lægge et nyt lag jord ud. Herefter blev der plantet Høstanemoner og Martsvioler, i alt ca. 200 stk. Disse planterer mere hårdføre end Storkenæb, vil gerne brede sig og skulle efter få år give et pænt dække, med blomstring fra tidligt forår til hen på efteråret. Martsviolerne er desuden næsten stedsegrønne og vil derfor efterhånden kunne give et grønt dække det meste af året.
Da planterne var sat, blev der sluttet af med at få lagt løg, så bedene til næste forår kan stå smukt med Dorthea- og Påskeliljer.
Jord og planter er leveret af vores kommune, som vi i Det Grønne Hold synes vi har et rigtig godt samarbejde med. Kommunen har også for nylig leveret et bord-/bænkesæt til Torvet, så det nu også er muligt at sidde og slappe af og nyde vores pæne torv – når det da ikke lige står ned i stænger!

____________________________________________________________________
 

Referat fra Fiskehusets generalforsamling
13.09.2019

Læs referatet her (pdf)

____________________________________________________________________

Langgade er åben igen
02.09.2019

Gennemkørsel i hele Langgade!
Tak til de dygtige og hurtige vand-, kloak- og vejarbejdere, som har gjort, at Langgade åbner længe før tidsplanen. Og tak til alle de, som i fredags bakkede op om den lille "vejåbningsfest" ved Brugsen.


____________________________________________________________________

Open by Night ved DagliBrugsen
15.08.2019


____________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling i Fiskehuset venner
15.08.2019____________________________________________________________________

Sankt Hans
24.06.2019

Rigtig mange var mødt op til en dejlig eftermiddag med Sankt Hans bål ved Fiskehuset. Forinden havde der været samling udenfor byens plejecenter, hvor der sædvanen tro blev sunget for de gamle og hvorefter fakkeloptoget tog form mod Fiskehuset, hvor bålet skulle tændes. Mange tak til børnehuset for den flotte heks, til spejderne for det flotte bål, til præst Morten Mouritzen for båltalen og til de frivillige, som havde bagt nogle lækre kager, som alle fremmødte kunne nyde godt af. Tusind tak for et stort fremmøde og en hyggelig eftermiddag.
____________________________________________________________________

Byfest 2019
21.06.2019

Klik og læs hele programmet her:

____________________________________________________________________

Sankt Hans
18.06.2019

____________________________________________________________________
 

Valdemarsdag - 800 års dag for Dannebrog
12.06.2019

På lørdag den 15. juni er det Valdemarsdag.
Valdemarsdag er officiel dansk flagdag. På denne dag fejres, at Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni 1219 og efterfølgende blev dansk samlingsmærke, først som flag for kongemagten og senere som officielt flag for hele Danmark.
I år kan vi således fejre 800 års jubilæum for det danske flag. Det er så vidt vides dermed det ældste nationalflag i verden. Det synes Vinding Borgerforening er værd at fejre. Derfor sætter vi på Valdemarsdagen, den 15. juni, vores flagallé op.
Vi vil samtidig opfordre alle, der har mulighed for det, til at hjælpe med at fejre 800 års jubilæet ved også at sætte flaget på denne dag.

____________________________________________________________________

Forår i Æ Fiskehus
14.04.2019

Så har Fiskehusets Venner igen gennemført den årlige forårsklargøring af Æ Fiskehus.
Der er blevet gjort rent, pudset vinduer og pletmalet såvel inde som ude.Der er desuden blevet gjort rent i de omliggende bede og flisebelægninger, ligesom forpladsen er blevet revet og shinet op med lidt ekstra grus, velvilligt stillet til rådighed af Aksel Ahle.
Bænkesættene har fået en gang maling, men skulle allerede nu være tørre, så man kan sidde på dem og nyde udsigten over søen. Der mangler nu kun at få repareret et af bænkesættene, men det forventer vi sker inden det store rykind starter.
Fiskehusets Venner har desuden været rundt i byen med deres folder, hvor det bl.a. er beskrevet, hvordan man kan være med til at yde lidt økonomisk støtte til området ved at blive medlem – det kan stadig nås.
Så nu kan foråret godt komme for alvor……

____________________________________________________________________

Generalforsamling i Vinding Borgerforening
17.03.2019

Vinding Borgerforenings generalforsamling blev gennemført den 6. marts i år under kyndig ledelse af den valgte dirigent, Jens-Bernhard Knudsen.
Forud for generalforsamlingen havde borgerforeningen inviteret på gratis mad og drikke, så de fremmødte kunne stå aftenens strabadser igennem uden mén.
Udover formandens beretning, blev givet beretninger fra borgerforeningens underudvalg, ligesom kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Alt blev godkendt af generalforsamlingen.
Hele bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:
   Formand: Jan Grünberger
   Næstformand: Esben Esmarch
   Kasserer: Niels Erik Karred Larsen
   Sekretær: Flemming Vang
   Bestyrelsesmedlem: Berit Døj
   Bestyrelsesmedlem: Maibrit Juhl
   Bestyrelsesmedlem: Helle Thyregod Andsbjerg
Som ny 1. suppleant blev indvalgt Mona Pedersen.
Der mangler desværre fortsat en 2. suppleant til bestyrelsen.

Læs hele referatet her

____________________________________________________________________

Projekt Kirkestien
11.03.2019

Vinding Borgerforening har ansøgt om og modtaget 95.865 kroner fra Herning Kommunes Landdistrikspulje, som skal bruges til at forbedre stiforløbet på Kirkestien samt etablere en bro over Vegen Å, med en tilhørende ny sti fra den nordlige del af området ved Enghavevej.
Kirkestien er en unik sti, der strækker sig i cirka halvanden kilometer inde fra centrum af Sørvad og langs åen ud til kirken. Det er ikke mange stier i landet, der følger en å på så tæt hold over så lang en strækning som Kirkestien gør. De fleste stier er anlagt højere oppe på det tørre og dermed i større afstand fra vandløbet.
Vandstanden er imidlertid steget gennem årene, så stien er blevet meget sumpet flere steder - især på den sidste del af strækningen. Derfor vil borgerforeningen blandt andet opføre lave gangbroer i flere af de vådeste områder, magen til den, der er etableret ved Gødstrup Sø, suppleret med justering af stiens forløb på udvalgte steder.
I samme forbindelse planlægges det også at lave en ny bro over Vegen Å ved afvandingssøerne lige nord for Sørvad, hvor der i gamle dage var et vadested.
Før i tiden var det Kirkestien, der forbandt Sørvad med den gamle skole og kirken nord for byen. Der var dengang en sti fra både den vestlige og den østlige del af Sørvad. Men i forbindelse med, at der blev opført en ny skole i byen i 1962, mistede stiforbindelsen meget af sin oprindelige betydning, og stiens nuværende forløb tæt på Vegen Å blev da også udført som et projekt i første halvdel af 1980’erne primært for at give brugerne en bedre naturoplevelse.Et væsentligt formål med det nuværende projekt er da også at bevare stien som en natur- og oplevelsessti.
Borgerforeningen har på forhånd spurgt de berørte lodsejere, som har givet mundtligt tilsagn til projektet, inden der blev søgt om midler til projektet.
Borgerforeningen skal nu i gang med at søge Herning Kommune om endelig tilladelse, og det er en lang proces med høring og alt muligt.
Borgerforeningen har allerede haft det første møde med Herning Kommune, der var meget velvillig overfor projektet, men der skal nu laves detaljeret beskrivelse af projektets enkelte dele. Og selvom vi får en fantastisk hjælp fra kommunens medarbejdere, så vurderes det ikke realistisk at vi kan begynde arbejdet før tidligst til sommer. Specielt godkendelse af den nye bro med en ny sti fra Enghavevej til den ”gamle” Kirkesti vurderes at kunne tage tid, da der her skal laves ekstra miljøundersøgelser.
Selve arbejdet vurderes at ville tage et par måneder, afhængig af vejret og det rådige antal hjælpere.
Pengene fra landdistriktspuljen er kun til materialer, selve arbejdet skal udføres af frivillige. Borgerforeningen håber her på støtte og hjælp fra både borgere med lidt fingersnilde og fra lokale erhvervsdrivende på samme vis, som da der i efteråret blev etableret lysanlæg på stien ved Æ Fiskehus.
____________________________________________________________________

Beskæring i Ådalen
09.03.2019

Gennem de seneste år er der sket en øget tilgroning af træer og buske i Vegen Å dalen nord for Langgade. For at dyr og planter i og omkring åen har de bedste livsbetingelser, skal der være en vis mængde træer og buske af variende slags, men det må ikke springe helt i skov, som det var på vej til. Borgerforeningen har derfor, efter aftale med med kommunens skovfoged, fået tilladelelse til at koordinere vedligeholdelse af området dette vinterhalvår. Dette arbejde blev udført lørdag d. 9. marts 2019.
Til dette projekt og andre kommende vedligeholdelses projekter, som borgerforeningen står for, har Sørvad Auto & Traktorværksted og Just Byggeri A/S sponsoreret henholdsvis en sprit ny motorsav og buskrydder. En kæmpe stor tak for denne opbakning! Også en stor tak til Niels Thusholt, som bidrog med med sin flishugger, der snittede 12 kubikmeter. Sidst men ikke mindst tak til de 12 voksne og en håndfuld børn, som gjorde denne lørdag formiddag hyggelig og gjorde arbejdet muligt ved at slæbe grene.
____________________________________________________________________
 

Festlig fastelavnsfest
06.03.2019

Årets fastelavnsfest i SKI begyndte med gudstjeneste, hvor spejderne bar fanen ind og Morten fik besøg af Guffeline, som kom med gode råd og kommentarer undervejs. 
Bagefter var der tøndeslagning for de flot udklædte børn, mens de voksne spiste fastelavnsboller og drak kaffe.
Fastelavnsfesten blev arrangeret i et samarbejde mellem KFUM Spejderne, menighedsrådet og Vinding Borgerforening. En rigtig festlig eftermiddag i hallen med næten 270 deltagere. Tak for den store opbakning.
Se flere billeder under Galleri.
____________________________________________________________________

INFO FRA: Sørvad Vandværk
20.02.2019

Sørvad Vandvæk indkalder til generalforsamling 27. marts 2019.
Læs invitationen her
 
____________________________________________________________________

INFO FRA: Vinding Lokalhistorisk forening
20.02.2019

Vinding Lokalhistorisk forening afholder generalforsamling i SKI, Lille sal, tirsdag den 26. marts kl. 19.00.
 
 ____________________________________________________________________

Info fra BORGERMØDET vedr. vandseparering
19.02.2019 - Opdateret 20.02.2019 med dokumenter fra mødet

Så har vi afholdt borgermøde vedrørende separering af kloaksystemet i den vestlige halvdel af Sørvad. Deltagelsen kan kun beskrives som overvældende. Omkring 200 mennesker var mødt op for at høre, hvad Herning Vand og Herning Teknik og Miljø havde at berette om projektet. En tidsplan blev gennemgået, ligesom det blev beskrevet, hvorledes man kunne se trafikken afviklet gennem Langgade, når projektet står færdigt, med det overordnede formål at sænke farten uden samtidig at genere bilisterne og beboerne unødigt.
Der blev stillet rigtig mange gode og relevante spørgsmål, og der kom mange gode ideer til både separeringen og den efterfølgende trafikregulering.
Stemningen var god under hele mødet, og ingen kunne være i tvivl om, at man stod overfor en stor forsamling aktive og dedikerede borgere. 
Både Herning Vand og Herning Teknik og Miljø fik mange værdifulde input.
Sidst men bestemt ikke mindst gjorde vores brugsuddeler opmærksom på, at han er i fuld gang med at indstille sig på den kommende tid. Han har bl.a. ommøbleret sin forretning.
Vi skal alle være meget opmærksomme på, at støtte vores lokale erhvervsliv de kommende to år. Vi vil ikke undvære en eneste forretning eller erhvervsdrivende.
 
Læs evt. mere om projektet på Herning Vands hjemmesdie

Opdatering med dokumenter fra borgermødet:

____________________________________________________________________

 

Generalforsamling i Vinding Borgerforening
19.02.2019

____________________________________________________________________

Fastelavn
18.02.2019


____________________________________________________________________

Invitation til BORGERMØDE vedr. vandseparering
08.02.2019

Vinding Borgerforening holder tirsdag d. 19. februar kl. 17.00 et borgermøde i samarbejde med Herning Vand og Herning Kommune!!
Mødet holdes i Sørvad Kultur- og Idrætscenter og vil handle om den snarlige opgravning af Langgade med diverse sidegader i forbindelse med vandseparering. Det bør være et emne, som er relevant for alle, som bor i Sørvad med opland.
 
Den foreløbige dagsorden ser således ud:
- 17:00: Indledning ved Borgerforeningen.
- Fremlæggelse af en tidsplan, så borgerne får en idé om hvor længe projektet varer og i hvilke perioder man evt. ikke har adgang til ens ejendom, men i stedet skal have bilen parkeret et eller andet sted. (Herning Vand)
- Eventuelle omkørselsmuligheder. (Herning Vand)
- En kort gennemgang af trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med separeringen. (Herning Kommune)
- Hvorledes støtter vi vores lokale erhvervsliv gennem hele
processen.
- Spørgsmål kan stilles undervejs.
- 18:00(Ca): Afslutning ved Borgerforeningen.
 
Da sagen vedrører os alle i og omkring Sørvad, håber vi på et stort fremmøde.
Borgerforeningen giver øl, vand og kaffe
____________________________________________________________________

Nyt træ på hjørnet til Borupsvej
08.02.2018

De fleste husker sikkert det flotte træ, som prydede hjørnet af Langgade og Borupsvej, indtil det væltede i en storm sidste år. Nu har kommunen plantet et nyt træ, som dog nok skal have nogle flere år på bagen, inden det bliver lige så stort og flot som sin forgænger. Vi opfordrer alle til at passe godt på det.
____________________________________________________________________

Kronprins Frederiks Eg
22.12.2018

I maj 2003 blev der plantet en eg på torvet i Sørvad. Plantningen skete som en del af en landsdækkende træplantning for at markere 15 året for HKH Kronprins Frederiks indtræden som protektor for den almennyttige forening ”Plant Et Træ”.
Hver kommune i landet fik tilbud om at få et egetræ til markering af dagen og i Trehøje Kommune blev det besluttet at træet skulle plantes på Torvet i Sørvad. Egetræet kom derved til at erstatte et gammelt elmetræ sammesteds, der året før måtte lade livet på grund af sygdom.
De som i 2003 var elever på Vinding Skole vil måske huske plantningen af træet, da tre af klasserne fra skolen var inviteret med til plantningen, som blev forestået af daværende borgmester, Svend Blæsbjerg. De deltagende børn vil måske specielt kunne huske, at Tom fra DagliBrugsen gav is ved lejligheden.
Da egetræet på et tidspunkt var fældningstruet (det er jo nemmere at slå en tom græsplæne end en beplantet), besluttede Vinding Borgerforening, at træet skulle markeres på passende vis, så alle også fremover kan se, at det ikke er et tilfældigt træ, der står på vores torv.
Borgerforeningen har derfor nu – i 15-året for plantningen – lagt en sten i græsset ved egen, med påskriften ”Kronprins Frederiks Eg, 6. maj 2003”.
____________________________________________________________________

INFO FRA: "Forældregruppen"
01.12.2018


____________________________________________________________________

Børn, sang og julelege
25.11.2018

130 børn hyggede sig til juletræsfest i SKI med sang, leg og godteposer. Således håber borgerforeningen, at alle går en glædelig julemåned i møde!
____________________________________________________________________

"Puklerne" i skoven
22.11.2018

Så har vi fået stillet et skilt op ved ”puklerne” i Sørvad Plantage. 
Tag familien med på en rask spadseretur i skoven, se hvad der står på skiltet og bliv klogere på fortiden.
I skal bare lige ned til Æ Fiskehus og følge stien derfra mod syd. Passer Løgagervej lige før broen over bækken, så er I ved ”puklerne”.
På hjemvejen kan I jo tage børnene med en tur på Naturcirklens legeplads.
Borgerforeningen ønsker jer en rigtig god tur i skoven!
 
____________________________________________________________________

Juletræsfest
20.11.2018

Borgerforeningen inviterer alle byens børn til JULETRÆSFEST i SKI's store sal på søndag d. 25. november kl. 14-15. Der er sang, leg og slikposer. Gratis adgang.
____________________________________________________________________

Skovning i Sørvad Plantage
18.11.2018

Skovfogeden har meddelt, at der forventeligt med start i sidste halvdel af november måned vil blive gennemført skovning i Sørvad Plantage. 
For blandt andet at sikre den kommende generation af træer i plantagen er der behov for at fjerne nogle af de gamle træer for at give lys til de nye der står i skovbunden. Der vil desuden blive fældet nåletræer forskellige steder i skoven for at give lys og plads til løvtræer. Der vil således blive arbejdet i flere områder af skoven.
Herning Kommunes skove er certificerede efter både PEFC- og FSC-standarderne og skovningsarbejdet foregår i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat i disse miljøcertifikater.
Opgaven udføres af firmaet HedeDanmark, der vil udvise stort hensyn til publikum i skoven og sikre at veje og stier kan benyttes i perioden. Når det er sagt, så kan det virke voldsomt, når skovningsmaskinerne rykker ind og der kan f.eks. opstå køreskader på skovvejene, når træet køres ud. Det vil der blive taget hånd om efterfølgende. P-pladsen i skoven vil også blive taget i brug til oplagring, men der skulle dog fortsat være mulighed for også at parkere på stedet.
Borgerne i Sørvad er velkomne til at hente pyntegrønt til EGET forbrug fra de fældede træer, når der ikke arbejdes i skoven.
Afslutningstidspunktet er endnu ikke kendt, det afhænger bl.a. af starttidspunktet og vejret.
Evt. spørgsmål rettes til skovfoged Asger Astrup Kristensen på tlf. 25 73 52 27.
____________________________________________________________________

INFO FRA: Sørvad Plejecenter
18.11.2018

Efter et veloverstået 50 års jubilæum på Sørvad Plejecenter d. 20/10-18 vil vi gerne takke alle gæster for at have skabe en dejlig festdag for os her.
De bedste hilsner fra beboere og personale.
____________________________________________________________________

Lys over sø og sti
12.11.2018

Over 70 personer havde taget imod Borgerforeningens invitation til lysfest ved fiskehuset i anledningen af indvielsen af lamperne langs den 350 meter lange sti langs søerne ud til fiskehuset.
Projektet er blevet realiseret efter en bevilling på 75.000 kr. fra Herning Kommunes landdistriktspulje. Pengene kunne lige akkurat dække lamper og øvrige materialer.
Derfor skylder vi en kæmpe tak til vores sponsorer: Axel Ahle Aps som har stået for nedgravningen og Sørvad Installation A/S som har udført el-arbejdet. Også tak til alle andre der har hjulpet til. Uden denne støtte havde vi ikke kunnet gennemføre projektet.
Vi har også haft et fantastisk samarbejde med medarbejdere ved Herning kommune i den lange og komplicerede proces med at få tilladelse til dette projekt.
Anlægget består af i alt 16 stk. lamper med LED lyskilder. Heraf 14 pullerter og 2 væghængte lamper på fiskehuset. Det hele styres af 4 bevægelsescensorer og et astro ur.

____________________________________________________________________

Lysfest ved Fiskehuset
08.11.2018

Fredag d. 9. november kl. 18.00 tændes de nye lamper langs søerne ved Fiskehuset og de skal for første gang oplyse stien i Sørvads smukke ådal i mørket. Kom og vær med til denne lysfest, som vi fejrer med gratis øl, vand og chips. Alle er meget velkomne!
Stor stor tak til Aksel Ahle A/S og Sørvad Installation A/S som har sponseret deres arbejdskraft og derved gjort projektet muligt.
Se flere billeder under Galleri
____________________________________________________________________

Trafiksikkerhed
02.11.2018

Vinding Borgerforening forsøger at holde en tæt kontakt til Herning Kommune.
I den anledning afholdtes i august et møde med Martin Frandsen, Projektleder og Trafiksikkerhedskoordinater ved Herning Kommune. Formålet med mødet var at øge trafiksikkerheden i og omkring Sørvad. Som foreløbige resultater af mødet har vi fået opsat to ekstra lysstandere i udkanten af byen op mod skoven på Skovvej. Derved bliver det sikrere at krydse vejen ned mod Fiskehuset, når det er mørkt.
 
Nu har vi også fået etableret et vejbump ved den østlige indkørsel til byen før krydset op mod skolen. En hastighedsmåling og trafiktælling, som kommunen lavede tidligere på året, viste at mange bilister havde endog meget svært ved at få lettet foden fra speederen før krydset, gennemsnitshastigheden var noget mere end tres kilometer i timen, hvilket må siges at være skræmmende.
Borgerforeningen vil fortsætte sit arbejde med at gøre vores område mere trafiksikkert. Efterhånden som vi får gennemført flere tiltag, vil I kunne høre herom på facebook og på vores hjemmeside.
____________________________________________________________________ 

Jul i SKI
29.10.2018 

____________________________________________________________________

Gode tilbud fra SKI
26.10.2018

Klik for stort billede
 

____________________________________________________________________

Belysning langs sti - arbejde påbegyndt
20.10.2018

Som nogen sikkert har observeret, så har der den seneste uges tid været livlig aktivitet med blandt andet gravearbejde i området mellem Langgade og Æ Fiskehus.
Det der er gang i, er den tidligere på året omtalte opsætning af lys langs stien, der går mellem Skovvej, forbi Æ Fiskehus og videre til Grønningen.
Der er nu lagt kabler og opsat foden til de lamper, der skal oplyse denne strækning. Det der nu udestår er monteringen af selve lamperne, tilslutning af disse samt de øvrige, nødvendige EL-installationer. Sidstnævnte arbejde foretages af Sørvad Installation ved Jeppe Nørregaard. Da Jeppe har tilbudt at lave arbejdet uden beregning, må vi væbne os med lidt tålmodighed, da Jeppe laver arbejdet ved siden af det arbejde han skal leve af.
Lamperne der opsættes styres af sensorer, der kun er virksomme i mørketimerne, ligesom der bliver monteret LED-pærer med lavt forbrug, så også den miljømæssige side af sagen er i orden. Lamperne bliver ikke meget højere end den sokkel, der allerede er opstillet og afstanden mellem lamperne kombineret med en lav lysstyrke skulle gerne give et diskret udseende, samtidig med at det er muligt at finde vej langs søerne såvel i dagslys som mørke.
Udover Jeppe, er det firmaet Aksel Ahle der gratis har stillet såvel maskinkraft som arbejdstid til rådighed. Uden disse to hovedkræfter, havde projektet ikke kunnet lade sig gøre. Af øvrig rå muskelkraft skal nævnes Fiskehusets Venner, der har været behjælpelige med at svinge spaden, trække i vaders for at få kablerne sikkert over åen og meget andet. Borgerforeningen vil gerne sige tak til alle for den store indsats.
Midlerne til at dække materieludgifterne kommer fra Herning Kommunes Landdistriktspulje, som Borgerforeningen søgte om og fik tildelt sidste år.
 
____________________________________________________________________

Det Grønne hold 
20.10.2018

I forrige nummer af Vinding Borgerforenings folder lovede Det Grønne Hold, at der ikke ville blive lavet nye tiltag i år, men kun lavet den sædvanlige pleje af de områder, som Det Grønne Hold tager sig af.
Det løfte har Det Grønne Hold ikke helt kunnet holde. I uge 41 blev der anlagt bede ved byportalerne i nord og syd. Hensigten er at give et endnu mere indbydende udtryk ved ankomsten til byen. Bedene er udført i hårdt træ, der skulle kunne holde i lang tid og er beplantet med Hostaer, der vil brede sig ud og dække hele bedet. Der er selvfølgelig også sat påskeliljeløg i bedene, så det gule tæppe langs vejen til foråret vil fortsætte op i bedet indtil Hostaerne får magt lidt længere hen på foråret. Materialerne til bedene er velvilligt leveret af Herning Kommune. Anlæggelsen af bedene og en sidste tur gennem byens andre bede markerede samtidig afslutningen på dette års sæson for Det grønne Hold, der nu er gået i vinterhi – men allerede glæder sig til forårets opgaver.
 
____________________________________________________________________

Markedsdag
24.09.2018 

Klik for stort billede
 
____________________________________________________________________

Oprensning af Fiskesøen
19.09.2018

Fiskehusets Venner har i dag gennemført anden fase af oprensningen af Børnefiskesøen ved Æ Fiskehus. Det drejede sig denne gang om at rense de fire fiskepladser for bevoksning, så børnene fortsat kan komme helt ned til søen og kaste snøren ud. Det ser selvfølgelig lidt rodet og opkørt ud endnu, men det skal nok blive pænt igen. Det er Jesper Kølbæk og Aksel Ahle, der beredvilligt har stillet materiel til rådighed, så projektet har kunnet gennemføres.
  
____________________________________________________________________ 

Oprensning af Fiskesøen
09.09.2018

Så er oprensningen af Fiskesøen i gang. Bevoksningen i søbunden er blevet klippet. Næste fase er rensning helt ind til bredden ved nogle af fiskepladserne. Der er søgt om tilladelse hos Herning Kommune, mens det er Fiskehuset Venner, som står for den økonomiske del.
Håber det må glæde alle i byen!
 
____________________________________________________________________ 
 

Open by night
08.09.2018

Endnu et fantastisk OPEN BY NIGHT blev afviklet hos DagliBrugsen Sørvad i går. Helt fantastisk at firmaer, foreninger og folk fra Sørvad by og opland kan samles til så hyggelig en aften med masser af underholdning og konkurrencer - i år krydret med besøg fra bysbarnet Sigmund, kendt fra X-factor, som optrådte for alle.
OPEN BY NIGHT i Sørvad har en helt fatastisk stemning, som man ikke bør gå glip af.
Klik her og se mere fra denne aften på DagliBrugsens facebook side
____________________________________________________________________

INFO FRA: Fiskehusets Venner
02.09.2018

FISKEHUSETS VENNER AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2018 KLOKKEN 19.00
I ”Æ FISKEHUS”

DAGSORDEN:

1. FORMANDEN AFLÆGGER BERETNING
2. KASSEREREN GENNEMGÅR REGNSKABET
3. VALG TIL BESTYRELSEN
4. EVENTUELT

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres skriftligt til formanden, Gunnar Andersen, Skolegade 9 i Sørvad, senest den 1. september 2018.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Der serveres en lille forfriskning under generalforsamlingen.
____________________________________________________________________

Sankt Hans
24.06.2018

En hyggelig, men lidt kold aften mødte alle de, som deltog i fakkeloptog og Sankt Hans bål ved Fiskehuset. Tak til de arrangerende foreninger og båltaler, Torben Vad, skoleleder på Vinding Skole.
En dejlig tradition.
 
Se flere billeder under Galleri 

____________________________________________________________________

Indbydelse til Sankt Hans fest
22.06.2018

Kom til Sankt Hans fest lørdag d. 23. juni 2018.
Vinding Borgerforening, Vinding IM, KFUM&K samt Sørvad Kultur- og Idrætscenter afholder Sankt Hans fest for hele byen. Traditionen tro starter vi med fakkeloptog til plejehjemmet og Fiskehuset, hvor der holdes båltale og bålet tændes.
Efterfølgende bydes der på kaffe/the/saft og kage til alle. Der bliver også mulighed for at købe øl, sodavand og pølser m/brød.
 
Kl. 19:00 Fakkeloptog starter fra Sørvad Kultur- og Idrætscenter (SKI)
Kl. 19:45 Sankt Hans bål og båltale ved skoleleder Torben Vad
Kl. 20:15 Hygge ved bålet
____________________________________________________________________

Hjemmesiden får et face-lift
22.06.2018

Vinding-borger.dk er lige nu under ombygning, så I må lige bære over med, at det roder lidt. Men hold øje med siden - her kan du fremover finde mange interessante oplysninger. Og har du input, så hold dig ikke tilbage med at kontakte webmaster Maibrit Juhl, 51213261, maibritjuhl@hotmail.com
 
Nedenfor finder du opslag fra tidligere, som endnu ikke er gennemgået/opryddet - det kommer løbende. 
____________________________________________________________________

Ansøgning om stibelysning:

Beskrivelsen omfatter: 
• Baggrunden for projektet:
Projektet baserer sig på tidligere udarbejdet projekt, godkendt af Herning Kommune i 2012. Nuværende projekt, som er benævnt etape 1, omfatter første del af belysning på stien i Sørvad ådal mellem Skovvej og Grønningen i Sørvad, herunder området omkring Fiskehuset ved Skovvej. Etape 1 er den del af strækningen, startende ved Skovvej, hvor oplysning af stien er mest tiltrængt, og indbefatter ca. halvdelen af hele strækningen. Det planlægges at opsætte lave kvalitetslamper med LED belysning.
• Projektets formål
Formålet med projektet er, at forbedre sikkerheden, og øge tilgængeligheden for brugere af Fiskehuset og stien langs åen og søerne i den mørke periode af året. Området benyttes af børn på vej i skole, motionister, hundeluftere, cyklister m.fl. Det forventes også at belysning i området vil medvirke til at nedsætte risikoen for hærværk mod Fiskehuset.
Det forventes også at sammenholdet i byen styrkes gennem samarbejdet mellem borgere og foreninger i byen ved at disse deltager i den del af arbejdet, som ikke kræver autorisation.
• Projektets aktiviteter
Nedgravning af kabler.
El-arbejde i forbindelse med montering af lamper og tilslutning til eksisterende gadebelysning.
Opsætning af lamper
Reetablering efter gravearbejde
• Projektets tidsplan
Projektet planlægges gennemført i sommerhalvåret 2018.
• Budget:
Anslået i forhold til tidligere projekttilbud og med aktuelle lampepriser mv.
Alle priser er inklusiv moms:
Indkøb af lamper: Ca. 16 lamper a 2500 kr. = 40.000 kr.
El-arbejde, inklusiv kabler 29.000 kr.
Gravearbejde og reetablering, leje af minigraver mv, 6.000 kr.
I alt inkl. Moms 75.000. kr.


Udover ovenstående beløb anslås værdien af frivilligt arbejde til ca. 24.000 kr.

Mortens aften 2017

Vinding Borgerforening, Vinding Skole, Vind FDF, Vinding KFUM-Spejderne, Vinding og Vind Menighedsråd, Vinding Missionshus og Sørvad Kultur og Idrætscenter
Inviterer til årets sidste fællesspisning og underholdning med Sigurd Barretts musikere,
Eskild Dohn og Bjarne Langhoff,
for hele familien i
Sørvad Kultur og Idrætscenter,
Fredag, d. 10. november 2017, kl. 18.00 (Mortens aften ).
Menu: Voksne: And m. tilbehør og ris á la mande,
Børn: Kylling m. tilbehør og ris á la mande.
Pris: Voksen: kr. 225,- Børn: 125,- for mad og underholdning.
Kun underholdning: Voksen kr. 125,- Børn kr.60,- (Kl. 20.00)
Tilmeldning til Vita Bilberg 29 44 95 63, mail ski@ski-center.dk eller Bent Sørensen 23 20 80 01, mail: vognstrupvej12@mvbmail. dk
senest TIRSDAG, 7. November.

Filmaften om Luther m/spisning og debat i Vind

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 18.00 og 19.30 i Landsbycenter Vind. 
Kom og se filmen om Luthers liv og levned og hvordan reformationen startede for 500 år siden, en begivenhed der også i dag har stor betydning for hvordan vores samfund her i Danmark fungerer.
Efter filmen er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere om Luther og reformationen.
Forud for filmen er der mulighed for at deltage i fællesspisning med dejlig flæskesteg med alt hvad dertil hører, drikkevarer kan købes.

Spisningen begynder klokken 18.00, selve filmen starter klokken 19.30.
Priser:
Spisning: Voksne: 50 kr., børn: 25 kroner.
Filmen og den efterfølgende debat kan nydes ganske gratis!
Tilmelding til spisning skal ske senest mandag den 29. oktober klokken 12.00 til Annette Gammelvind på e-mail: anvristgv@gmail.com.
Tilmelding til filmen alene er ikke nødvendig.

Luther – 2017

500 året for reformationen.
FOREDRAG I SØRVAD KULTUR- OG IDRÆTSCENTER
ved tidl. MF og Formand for Folketinget Chr. Mejdahl
Hovedemnet er reformationens betydning for vores samfund i Danmark, som det ser ud i dag. Chr. Mejdahl vil krydre foredraget med sine oplevelser fra det politiske liv, i relation til ovenstående. Chr. Mejdahl er kendt som en spændende og levende fortæller.
ONSDAG 13 SEPTEMBER
KLOKKEN 19.00
Pris kun 40 kr. inkl. kaffe og kage

Bedre stiforbindelser i Sørvad Plantage:

Som nogen sikkert allerede har set, er der nu gang i den forbedring af stiforbindelserne i Sørvad Plantage på begge sider af Løgagervej, som blev gjort muligt da Vinding Borgerforening sidste år vandt prisen på 25.000 kr., som blev uddelt af Thisted Forsikring.
Arbejdet udføres af Just Byggeri, der er hjemmehørende her i Sørvad. Der har desuden været udvist stor velvilje til gennemførelsen af projektet fra Herning Kommunes afdeling for Natur og Grønne Områder.
Arbejdet forventes færdiggjort inden udgangen af juni, herunder den sidste rydning af krat samt almindelig oprydning m.m.
Vinding Borgerforening vil, når arbejdet er helt afsluttet, invitere til officiel indvielse af stierne, hvortil Thisted Forsikring har lovet at stille op med en pølsevogn, så indvielsen kan ske på ordentlig vis. Nærmere tilgår senere.1

Sct. Hans aften 23. juni 2017

Den 23 juni var vi som sædvanlig rigtig mange som fejrede Sct. Hans nede ved Fiskehuset i Sørvad. Sædvanen tro holdt vejrguderne nøje øje med os, og i år måtte vi acceptere, at det igen blev vores tur til at få del i det danske standardvejr netop på denne aften. - regnen silede stille ned, medens Jens-Bernhard Knudsen holdt sin tale. Heldigvis ventede et dejligt traktement i form af grillstegte pølser, kager ad libitum, sodavand, øl og varm kaffe.
 

Vinding Borgerforening - nr. 1 i Lokalfavorit – 25.000

Vinding Borgerforening i Sørvad har netop vundet 25.000 kroner. Det er Thisted Forsikring, som hvert år uddeler næsten 200.00 kroner til lokale ildsjæle. I år var der mere end 300 ansøgere til pengene. Det lykkedes imidlertid Vinding Borgerforening at komme ind på en flot førsteplads i opløbet om pengene, og dermed var beløbet på 25.000 kroner sikret.
Alle pengene vil borgerforeningen anvende på at trafiksikre stisystemet mellem byens søer og skoven, som ligger på hver sin side af Løgagervej. Stisystemet anvendes meget af alle byens borgere, herunder motionister, børnehaven, dagplejemødrene og skolen, når de bevæger sig mellem skoven og fiskesøen, hvor der begge steder er gode motions- og legemuligheder. Det anvendes også af ældre mennesker, hvorfor det fremover skal gøres lettere også for gangbesværede at bevæge sig samme vej. Løgagervej har dårlige oversigtsforhold netop gennem skoven, og den er til tider ret trafikeret.
Det er planen, at arbejdet med forbedring af stisystemet iværksættes i løbet af foråret. Er man interesseret i detaljer, kan man klikke sig ind på Vinding Borgerforenings hjemmeside, WWW.Vinding-borger.dk
Når projektet står færdigt, har Thisted Forsikring lovet at møde op med pølsevogn med mere, og så kan områdets borgere regne med at blive inviteret til ”rejsegilde”, men det vil man høre nærmere om.

BYPORTALEN SKIFTER PLADS:

Byportalen i den nordlige ende af byen, som indtil i dag har stået på Ramskovvej et stykke udenfor byskiltet, har nu skiftet plads til Langgade indenfor byskiltet.
Flytningen er udført af frivillige fra borgerforeningen – selvfølgelig med tilladelse fra Herning Kommunes Vejafdeling.
Ved at flytte byportalen ind i byzonen og tættere på vejbumpet, hvor hastigheden er lavere, skulle det gerne blive nemmere og mere trafiksikkert at læse de meddelelser der jævnligt sættes op på portalen.
Vi håber både byportalens annoncører og læsere får glæde af flytningen.
Med venlig hilsen
Vinding Borgerforening

Oprensning af den lille skøjtesø

Herning Kommune meddelte 25 oktober 2016, at entrepenøren, som har opgaven at oprense den lille skøjtesø, ville påbegynde arbejdet i uge 44. Nedenfor ses et billede af søen før oprensningen. Til højre for teksten ses et billedet af den nu oprensede sø, som atter tager sig stor og flot ud. Nu venter vi blot på foråret. 
 

25.000 kroner doneres til Sørvad Kultur- og Idrætscenter (SKI)

Vinding Borgerforening har besluttet at støtte moderniseringen af SKI med et beløb på 25.000 kroner. Selvom det er et temmeligt stort beløb for foreningen, synes bestyrelsen, at beløbet går til et godt formål, som vil komme de fleste borgere i byen og oplandet til gode over de næste mange år.
Vi i borgerforeningen ønsker SKI held og lykke med det store moderniseringsprojekt, og vi glæder os til at se det færdige resultat.

Taleseddel vedrørende indvielse af stisystem.

Baggrund:
Hvert år udlover Thisted Forsikring et større beløb til forskellige projekter i det Vestjydske, hvilket vi i Borgerforeningen, ved lidt hjælp fra tidligere bestyrelsesmedlem Lars Romlund, fandt ud af sidste år.
Der har i et stykke tid været et ønske om at få lavet en sti i forbindelse med trappen, som vi står ved. Det skyldes, at trappen er for stejl til færden med barnevogne, gangstativer og lignende. Desuden skal man stå af cyklen og møjsommelige slæbe den op eller ned ad trapperne. Disse forhold ville en sti kunne løse. Kommunen mangler som altid penge, og Borgerforeningen kunne ikke løfte opgaven. Så ingen sti.
Her kom så Thisted Forsikring med sin støtte til gode projekter i lokalområdet ind i billedet. En ansøgning blev udarbejdet. Den var så god, at vi kunne være med i opløbet, hvor der til sidst skulle stemmes om de bedste projekter. Dagplejere, børnehave og skolen blev mobiliseret, og sandelig om ikke det lykkedes at vinde vores pulje, hvilket betød et tilskud på ikke mindre end 25.000 kroner til projektet.
Vi har brugt det sidste år til planlægning og gennemførelse, og her vil jeg gerne rette en stor tak til Herning Kommunes Natur- og grønne områder ved Skovfoged……… og museumsinspektør(?) Kira Klinkby for en særdeles fleksibel og hurtig sagsbehandling.
En kæmpe tak skal også lyde til vores entreprenør Just Lauridsen fra Just Byggeri her i Sørvad. Det er ham, som har stået for det hårde arbejde, som han vist ikke har tjent mange penge på, om nogen.
Tak til Tican og vores lokale brugs, som leverer dagens råvarer, og sidst min slet ikke mindst en stor tak til Thisted Forsikring. Uden penge herfra var vores projekt aldrig blevet til noget.
Og som I alle kan se, er det ikke noget lille projekt. Først og fremmest en kort sti uden om den stejle trappe, så cyklister, folk med barnevogne og gangbesværede nu let og elegant kan komme til og fra Fiskehuset over vejen. Dernæst en lang sti langs vejen hvorfra man kan komme over i skoven via en kort gangbro. Sidst men ikke mindst skal nævnes fældningen af mange træer og buske, som har medført langt bedre oversigtsforhold på stykket, og dermed en større trafiksikkerhed, hvilket var hårdt tiltrængt.

Oprensning af den lille skøjtesø

Efter en længere dialog med Herning Kommune er det lykkedes Vinding Borgerforening at få kommunen til at oprense den sø nede ved åen. Som mange har bemærket, er søen efterhånden helt groet til og ligner nu mest af alt en sump.
Der er afsat 68.000 kroner til projektet og man går efter planen i gang med oprensningen i august i år. Mere følger.

Markedsdag i Sørvad

En gang om året går Vind, Ørnhøj, Abildå og Vinding Borgerforening sammen om at arrangere en markedsdag i en af landsbyerne. I år var det så vores tur. Vejret var med os, og rigtig mange boder blev opstillet - mere end 30.
 

Mortens Aften:

I går, fredag, afholdte Vinding Borgerforening, Vinding Skole, Vind FDF, Vinding
KFUM-Spejderne, Vinding og Vind Menighedsråd, Vinding Missionshus og Sørvad
Kultur og Idrætscenter Mortens aften i Sørvad Kultur- & Idrætscenter.
Aftenen var den sidste i den række af arrangementer, som disse foreningers Luther-17 udvalg har lavet i dette efterår til fejring af 500-året for reformationen.

Ca. 100 var mødt op til en hyggelig aften med Mortens and og fantastisk
underholdning ved Sigurd Barretts musikere Eskild Dohn, Bjarne Langhoff m.fl. I
anledningen af, at det i år er reformationens 500 års jubilæum var temaet for
underholdningen "Luther på 60 minutter”. Bærende for fremstillingen var musikken,
der formidler mødet mellem fortid og nutid, mellem salmer og rock.
 

Så er "Det Grønne Hold" atter trukket i arbejdstøjet

Lørdag den 1. april plantede vi Vedbend på hjørnet af Langgade og Borupsvej. Den kedelige grusplads under lindetræet er nu afløst af et grønt tæppe af Vedbendplanter, sponsoreret af Herning Kommune hvilket også gælder den nye jord, som kommunen lagde ud for os inden vi gik i gang med plantningen. Herning Kommune har også sat den flotte nye bænk op, så nu er der rig mulighed for at tage et hvil og måske en snak med en forbipasserende.
Men egentlig startede det grønne arbejde allerede om fredagen, hvor Jesper og Flemming skrællede jorden af ud for Borupsvej nr. 4, så det kom i samme plan som resten af fortovet. Derefter såede de græs, som de flinke naboer har lovet at slå på skift når det kommer op.
Sluttelig er der igen kommet gang i vandkunsten på Torvet.
 
 

Børnefiskedagen:

Så oprandt børnefiskedagen, og igen var der stort fdremmøde blandt børn af alle aldre, som det fremgår af billederne. Der blev fanget flere store og flotte fisk.
 
 
 
 

Etablering af SKELBRØND:

https://herningvand.dk/skelbrond/

Ny "flyer" om Sørvad og opland

Borgerforeningen har fået udarbejdet en ny "FLYER", som skal hjælpe os med at gøre opmærksom på byen og oplandet. Vi er i øjeblikket i færd med at få den omdelt til ejendomsmæglere, uddannelsesinstitutioner, biblioteker m.m. Vi håber, at alle vil tage godt imod den.
 
 
 

Flyt til Sørvad

 

Stemningsbilleder

Sørvad

- under regnbuen

Naturciklen

- skovens samlingsted

Svømmebadet

- byens oase

Fiskesøen

- byens grønne midtpunkt
 

Mangler der noget?

Alt, som har byens interesse, skal vi have med :-)

Har du input til ByKalender eller ByNyt, skriv til maibritjuhl@hotmail.com eller sms til 51213261
 
 
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune