ByKalender

 
21. og 22.06.2019
BYFEST
Byfestudvalget 

17.08.2019
Friluftskoncert og markedsdag
Ungdommens Støtteforening, Sørvad

ByNyt

INFO FRA: "Forældregruppen"
01.12.2018


____________________________________________________________________

Børn, sang og julelege
25.11.2018

130 børn hyggede sig til juletræsfest i SKI med sang, leg og godteposer. Således håber borgerforeningen, at alle går en glædelig julemåned i møde!
____________________________________________________________________

"Puklerne" i skoven
22.11.2018

Så har vi fået stillet et skilt op ved ”puklerne” i Sørvad Plantage. 
Tag familien med på en rask spadseretur i skoven, se hvad der står på skiltet og bliv klogere på fortiden.
I skal bare lige ned til Æ Fiskehus og følge stien derfra mod syd. Passer Løgagervej lige før broen over bækken, så er I ved ”puklerne”.
På hjemvejen kan I jo tage børnene med en tur på Naturcirklens legeplads.
Borgerforeningen ønsker jer en rigtig god tur i skoven!
 
____________________________________________________________________

Juletræsfest
20.11.2018

Borgerforeningen inviterer alle byens børn til JULETRÆSFEST i SKI's store sal på søndag d. 25. november kl. 14-15. Der er sang, leg og slikposer. Gratis adgang.
____________________________________________________________________

Skovning i Sørvad Plantage
18.11.2018

Skovfogeden har meddelt, at der forventeligt med start i sidste halvdel af november måned vil blive gennemført skovning i Sørvad Plantage. 
For blandt andet at sikre den kommende generation af træer i plantagen er der behov for at fjerne nogle af de gamle træer for at give lys til de nye der står i skovbunden. Der vil desuden blive fældet nåletræer forskellige steder i skoven for at give lys og plads til løvtræer. Der vil således blive arbejdet i flere områder af skoven.
Herning Kommunes skove er certificerede efter både PEFC- og FSC-standarderne og skovningsarbejdet foregår i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat i disse miljøcertifikater.
Opgaven udføres af firmaet HedeDanmark, der vil udvise stort hensyn til publikum i skoven og sikre at veje og stier kan benyttes i perioden. Når det er sagt, så kan det virke voldsomt, når skovningsmaskinerne rykker ind og der kan f.eks. opstå køreskader på skovvejene, når træet køres ud. Det vil der blive taget hånd om efterfølgende. P-pladsen i skoven vil også blive taget i brug til oplagring, men der skulle dog fortsat være mulighed for også at parkere på stedet.
Borgerne i Sørvad er velkomne til at hente pyntegrønt til EGET forbrug fra de fældede træer, når der ikke arbejdes i skoven.
Afslutningstidspunktet er endnu ikke kendt, det afhænger bl.a. af starttidspunktet og vejret.
Evt. spørgsmål rettes til skovfoged Asger Astrup Kristensen på tlf. 25 73 52 27.
____________________________________________________________________

INFO FRA: Sørvad Plejecenter
18.11.2018

Efter et veloverstået 50 års jubilæum på Sørvad Plejecenter d. 20/10-18 vil vi gerne takke alle gæster for at have skabe en dejlig festdag for os her.
De bedste hilsner fra beboere og personale.
____________________________________________________________________

Lys over sø og sti
12.11.2018

Over 70 personer havde taget imod Borgerforeningens invitation til lysfest ved fiskehuset i anledningen af indvielsen af lamperne langs den 350 meter lange sti langs søerne ud til fiskehuset.
Projektet er blevet realiseret efter en bevilling på 75.000 kr. fra Herning Kommunes landdistriktspulje. Pengene kunne lige akkurat dække lamper og øvrige materialer.
Derfor skylder vi en kæmpe tak til vores sponsorer: Axel Ahle Aps som har stået for nedgravningen og Sørvad Installation A/S som har udført el-arbejdet. Også tak til alle andre der har hjulpet til. Uden denne støtte havde vi ikke kunnet gennemføre projektet.
Vi har også haft et fantastisk samarbejde med medarbejdere ved Herning kommune i den lange og komplicerede proces med at få tilladelse til dette projekt.
Anlægget består af i alt 16 stk. lamper med LED lyskilder. Heraf 14 pullerter og 2 væghængte lamper på fiskehuset. Det hele styres af 4 bevægelsescensorer og et astro ur.

____________________________________________________________________

Lysfest ved Fiskehuset
08.11.2018

Fredag d. 9. november kl. 18.00 tændes de nye lamper langs søerne ved Fiskehuset og de skal for første gang oplyse stien i Sørvads smukke ådal i mørket. Kom og vær med til denne lysfest, som vi fejrer med gratis øl, vand og chips. Alle er meget velkomne!
Stor stor tak til Aksel Ahle A/S og Sørvad Installation A/S som har sponseret deres arbejdskraft og derved gjort projektet muligt.
Se flere billeder under Galleri
____________________________________________________________________

Trafiksikkerhed
02.11.2018

Vinding Borgerforening forsøger at holde en tæt kontakt til Herning Kommune.
I den anledning afholdtes i august et møde med Martin Frandsen, Projektleder og Trafiksikkerhedskoordinater ved Herning Kommune. Formålet med mødet var at øge trafiksikkerheden i og omkring Sørvad. Som foreløbige resultater af mødet har vi fået opsat to ekstra lysstandere i udkanten af byen op mod skoven på Skovvej. Derved bliver det sikrere at krydse vejen ned mod Fiskehuset, når det er mørkt.
 
Nu har vi også fået etableret et vejbump ved den østlige indkørsel til byen før krydset op mod skolen. En hastighedsmåling og trafiktælling, som kommunen lavede tidligere på året, viste at mange bilister havde endog meget svært ved at få lettet foden fra speederen før krydset, gennemsnitshastigheden var noget mere end tres kilometer i timen, hvilket må siges at være skræmmende.
Borgerforeningen vil fortsætte sit arbejde med at gøre vores område mere trafiksikkert. Efterhånden som vi får gennemført flere tiltag, vil I kunne høre herom på facebook og på vores hjemmeside.
____________________________________________________________________ 

Jul i SKI
29.10.2018 

____________________________________________________________________

Gode tilbud fra SKI
26.10.2018

Klik for stort billede
 

____________________________________________________________________

Belysning langs sti - arbejde påbegyndt
20.10.2018

Som nogen sikkert har observeret, så har der den seneste uges tid været livlig aktivitet med blandt andet gravearbejde i området mellem Langgade og Æ Fiskehus.
Det der er gang i, er den tidligere på året omtalte opsætning af lys langs stien, der går mellem Skovvej, forbi Æ Fiskehus og videre til Grønningen.
Der er nu lagt kabler og opsat foden til de lamper, der skal oplyse denne strækning. Det der nu udestår er monteringen af selve lamperne, tilslutning af disse samt de øvrige, nødvendige EL-installationer. Sidstnævnte arbejde foretages af Sørvad Installation ved Jeppe Nørregaard. Da Jeppe har tilbudt at lave arbejdet uden beregning, må vi væbne os med lidt tålmodighed, da Jeppe laver arbejdet ved siden af det arbejde han skal leve af.
Lamperne der opsættes styres af sensorer, der kun er virksomme i mørketimerne, ligesom der bliver monteret LED-pærer med lavt forbrug, så også den miljømæssige side af sagen er i orden. Lamperne bliver ikke meget højere end den sokkel, der allerede er opstillet og afstanden mellem lamperne kombineret med en lav lysstyrke skulle gerne give et diskret udseende, samtidig med at det er muligt at finde vej langs søerne såvel i dagslys som mørke.
Udover Jeppe, er det firmaet Aksel Ahle der gratis har stillet såvel maskinkraft som arbejdstid til rådighed. Uden disse to hovedkræfter, havde projektet ikke kunnet lade sig gøre. Af øvrig rå muskelkraft skal nævnes Fiskehusets Venner, der har været behjælpelige med at svinge spaden, trække i vaders for at få kablerne sikkert over åen og meget andet. Borgerforeningen vil gerne sige tak til alle for den store indsats.
Midlerne til at dække materieludgifterne kommer fra Herning Kommunes Landdistriktspulje, som Borgerforeningen søgte om og fik tildelt sidste år.
 
____________________________________________________________________

Det Grønne hold 
20.10.2018

I forrige nummer af Vinding Borgerforenings folder lovede Det Grønne Hold, at der ikke ville blive lavet nye tiltag i år, men kun lavet den sædvanlige pleje af de områder, som Det Grønne Hold tager sig af.
Det løfte har Det Grønne Hold ikke helt kunnet holde. I uge 41 blev der anlagt bede ved byportalerne i nord og syd. Hensigten er at give et endnu mere indbydende udtryk ved ankomsten til byen. Bedene er udført i hårdt træ, der skulle kunne holde i lang tid og er beplantet med Hostaer, der vil brede sig ud og dække hele bedet. Der er selvfølgelig også sat påskeliljeløg i bedene, så det gule tæppe langs vejen til foråret vil fortsætte op i bedet indtil Hostaerne får magt lidt længere hen på foråret. Materialerne til bedene er velvilligt leveret af Herning Kommune. Anlæggelsen af bedene og en sidste tur gennem byens andre bede markerede samtidig afslutningen på dette års sæson for Det grønne Hold, der nu er gået i vinterhi – men allerede glæder sig til forårets opgaver.
 
____________________________________________________________________

Markedsdag
24.09.2018 

Klik for stort billede
 
____________________________________________________________________

Oprensning af Fiskesøen
19.09.2018

Fiskehusets Venner har i dag gennemført anden fase af oprensningen af Børnefiskesøen ved Æ Fiskehus. Det drejede sig denne gang om at rense de fire fiskepladser for bevoksning, så børnene fortsat kan komme helt ned til søen og kaste snøren ud. Det ser selvfølgelig lidt rodet og opkørt ud endnu, men det skal nok blive pænt igen. Det er Jesper Kølbæk og Aksel Ahle, der beredvilligt har stillet materiel til rådighed, så projektet har kunnet gennemføres.
  
____________________________________________________________________ 

Oprensning af Fiskesøen
09.09.2018

Så er oprensningen af Fiskesøen i gang. Bevoksningen i søbunden er blevet klippet. Næste fase er rensning helt ind til bredden ved nogle af fiskepladserne. Der er søgt om tilladelse hos Herning Kommune, mens det er Fiskehuset Venner, som står for den økonomiske del.
Håber det må glæde alle i byen!
 
____________________________________________________________________ 
 

Open by night
08.09.2018

Endnu et fantastisk OPEN BY NIGHT blev afviklet hos DagliBrugsen Sørvad i går. Helt fantastisk at firmaer, foreninger og folk fra Sørvad by og opland kan samles til så hyggelig en aften med masser af underholdning og konkurrencer - i år krydret med besøg fra bysbarnet Sigmund, kendt fra X-factor, som optrådte for alle.
OPEN BY NIGHT i Sørvad har en helt fatastisk stemning, som man ikke bør gå glip af.
Klik her og se mere fra denne aften på DagliBrugsens facebook side
____________________________________________________________________

INFO FRA: Fiskehusets Venner
02.09.2018

FISKEHUSETS VENNER AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2018 KLOKKEN 19.00
I ”Æ FISKEHUS”

DAGSORDEN:

1. FORMANDEN AFLÆGGER BERETNING
2. KASSEREREN GENNEMGÅR REGNSKABET
3. VALG TIL BESTYRELSEN
4. EVENTUELT

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres skriftligt til formanden, Gunnar Andersen, Skolegade 9 i Sørvad, senest den 1. september 2018.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Der serveres en lille forfriskning under generalforsamlingen.
____________________________________________________________________

Sankt Hans
24.06.2018

En hyggelig, men lidt kold aften mødte alle de, som deltog i fakkeloptog og Sankt Hans bål ved Fiskehuset. Tak til de arrangerende foreninger og båltaler, Torben Vad, skoleleder på Vinding Skole.
En dejlig tradition.
 
Se flere billeder under Galleri 

____________________________________________________________________

Indbydelse til Sankt Hans fest
22.06.2018

Kom til Sankt Hans fest lørdag d. 23. juni 2018.
Vinding Borgerforening, Vinding IM, KFUM&K samt Sørvad Kultur- og Idrætscenter afholder Sankt Hans fest for hele byen. Traditionen tro starter vi med fakkeloptog til plejehjemmet og Fiskehuset, hvor der holdes båltale og bålet tændes.
Efterfølgende bydes der på kaffe/the/saft og kage til alle. Der bliver også mulighed for at købe øl, sodavand og pølser m/brød.
 
Kl. 19:00 Fakkeloptog starter fra Sørvad Kultur- og Idrætscenter (SKI)
Kl. 19:45 Sankt Hans bål og båltale ved skoleleder Torben Vad
Kl. 20:15 Hygge ved bålet
____________________________________________________________________

Hjemmesiden får et face-lift
22.06.2018

Vinding-borger.dk er lige nu under ombygning, så I må lige bære over med, at det roder lidt. Men hold øje med siden - her kan du fremover finde mange interessante oplysninger. Og har du input, så hold dig ikke tilbage med at kontakte webmaster Maibrit Juhl, 51213261, maibritjuhl@hotmail.com
 
Nedenfor finder du opslag fra tidligere, som endnu ikke er gennemgået/opryddet - det kommer løbende. 
____________________________________________________________________

Ansøgning om stibelysning:

Beskrivelsen omfatter: 
• Baggrunden for projektet:
Projektet baserer sig på tidligere udarbejdet projekt, godkendt af Herning Kommune i 2012. Nuværende projekt, som er benævnt etape 1, omfatter første del af belysning på stien i Sørvad ådal mellem Skovvej og Grønningen i Sørvad, herunder området omkring Fiskehuset ved Skovvej. Etape 1 er den del af strækningen, startende ved Skovvej, hvor oplysning af stien er mest tiltrængt, og indbefatter ca. halvdelen af hele strækningen. Det planlægges at opsætte lave kvalitetslamper med LED belysning.
• Projektets formål
Formålet med projektet er, at forbedre sikkerheden, og øge tilgængeligheden for brugere af Fiskehuset og stien langs åen og søerne i den mørke periode af året. Området benyttes af børn på vej i skole, motionister, hundeluftere, cyklister m.fl. Det forventes også at belysning i området vil medvirke til at nedsætte risikoen for hærværk mod Fiskehuset.
Det forventes også at sammenholdet i byen styrkes gennem samarbejdet mellem borgere og foreninger i byen ved at disse deltager i den del af arbejdet, som ikke kræver autorisation.
• Projektets aktiviteter
Nedgravning af kabler.
El-arbejde i forbindelse med montering af lamper og tilslutning til eksisterende gadebelysning.
Opsætning af lamper
Reetablering efter gravearbejde
• Projektets tidsplan
Projektet planlægges gennemført i sommerhalvåret 2018.
• Budget:
Anslået i forhold til tidligere projekttilbud og med aktuelle lampepriser mv.
Alle priser er inklusiv moms:
Indkøb af lamper: Ca. 16 lamper a 2500 kr. = 40.000 kr.
El-arbejde, inklusiv kabler 29.000 kr.
Gravearbejde og reetablering, leje af minigraver mv, 6.000 kr.
I alt inkl. Moms 75.000. kr.


Udover ovenstående beløb anslås værdien af frivilligt arbejde til ca. 24.000 kr.

Mortens aften 2017

Vinding Borgerforening, Vinding Skole, Vind FDF, Vinding KFUM-Spejderne, Vinding og Vind Menighedsråd, Vinding Missionshus og Sørvad Kultur og Idrætscenter
Inviterer til årets sidste fællesspisning og underholdning med Sigurd Barretts musikere,
Eskild Dohn og Bjarne Langhoff,
for hele familien i
Sørvad Kultur og Idrætscenter,
Fredag, d. 10. november 2017, kl. 18.00 (Mortens aften ).
Menu: Voksne: And m. tilbehør og ris á la mande,
Børn: Kylling m. tilbehør og ris á la mande.
Pris: Voksen: kr. 225,- Børn: 125,- for mad og underholdning.
Kun underholdning: Voksen kr. 125,- Børn kr.60,- (Kl. 20.00)
Tilmeldning til Vita Bilberg 29 44 95 63, mail ski@ski-center.dk eller Bent Sørensen 23 20 80 01, mail: vognstrupvej12@mvbmail. dk
senest TIRSDAG, 7. November.

Filmaften om Luther m/spisning og debat i Vind

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 18.00 og 19.30 i Landsbycenter Vind. 
Kom og se filmen om Luthers liv og levned og hvordan reformationen startede for 500 år siden, en begivenhed der også i dag har stor betydning for hvordan vores samfund her i Danmark fungerer.
Efter filmen er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere om Luther og reformationen.
Forud for filmen er der mulighed for at deltage i fællesspisning med dejlig flæskesteg med alt hvad dertil hører, drikkevarer kan købes.

Spisningen begynder klokken 18.00, selve filmen starter klokken 19.30.
Priser:
Spisning: Voksne: 50 kr., børn: 25 kroner.
Filmen og den efterfølgende debat kan nydes ganske gratis!
Tilmelding til spisning skal ske senest mandag den 29. oktober klokken 12.00 til Annette Gammelvind på e-mail: anvristgv@gmail.com.
Tilmelding til filmen alene er ikke nødvendig.

Luther – 2017

500 året for reformationen.
FOREDRAG I SØRVAD KULTUR- OG IDRÆTSCENTER
ved tidl. MF og Formand for Folketinget Chr. Mejdahl
Hovedemnet er reformationens betydning for vores samfund i Danmark, som det ser ud i dag. Chr. Mejdahl vil krydre foredraget med sine oplevelser fra det politiske liv, i relation til ovenstående. Chr. Mejdahl er kendt som en spændende og levende fortæller.
ONSDAG 13 SEPTEMBER
KLOKKEN 19.00
Pris kun 40 kr. inkl. kaffe og kage

Bedre stiforbindelser i Sørvad Plantage:

Som nogen sikkert allerede har set, er der nu gang i den forbedring af stiforbindelserne i Sørvad Plantage på begge sider af Løgagervej, som blev gjort muligt da Vinding Borgerforening sidste år vandt prisen på 25.000 kr., som blev uddelt af Thisted Forsikring.
Arbejdet udføres af Just Byggeri, der er hjemmehørende her i Sørvad. Der har desuden været udvist stor velvilje til gennemførelsen af projektet fra Herning Kommunes afdeling for Natur og Grønne Områder.
Arbejdet forventes færdiggjort inden udgangen af juni, herunder den sidste rydning af krat samt almindelig oprydning m.m.
Vinding Borgerforening vil, når arbejdet er helt afsluttet, invitere til officiel indvielse af stierne, hvortil Thisted Forsikring har lovet at stille op med en pølsevogn, så indvielsen kan ske på ordentlig vis. Nærmere tilgår senere.1

Sct. Hans aften 23. juni 2017

Den 23 juni var vi som sædvanlig rigtig mange som fejrede Sct. Hans nede ved Fiskehuset i Sørvad. Sædvanen tro holdt vejrguderne nøje øje med os, og i år måtte vi acceptere, at det igen blev vores tur til at få del i det danske standardvejr netop på denne aften. - regnen silede stille ned, medens Jens-Bernhard Knudsen holdt sin tale. Heldigvis ventede et dejligt traktement i form af grillstegte pølser, kager ad libitum, sodavand, øl og varm kaffe.
 

Vinding Borgerforening - nr. 1 i Lokalfavorit – 25.000

Vinding Borgerforening i Sørvad har netop vundet 25.000 kroner. Det er Thisted Forsikring, som hvert år uddeler næsten 200.00 kroner til lokale ildsjæle. I år var der mere end 300 ansøgere til pengene. Det lykkedes imidlertid Vinding Borgerforening at komme ind på en flot førsteplads i opløbet om pengene, og dermed var beløbet på 25.000 kroner sikret.
Alle pengene vil borgerforeningen anvende på at trafiksikre stisystemet mellem byens søer og skoven, som ligger på hver sin side af Løgagervej. Stisystemet anvendes meget af alle byens borgere, herunder motionister, børnehaven, dagplejemødrene og skolen, når de bevæger sig mellem skoven og fiskesøen, hvor der begge steder er gode motions- og legemuligheder. Det anvendes også af ældre mennesker, hvorfor det fremover skal gøres lettere også for gangbesværede at bevæge sig samme vej. Løgagervej har dårlige oversigtsforhold netop gennem skoven, og den er til tider ret trafikeret.
Det er planen, at arbejdet med forbedring af stisystemet iværksættes i løbet af foråret. Er man interesseret i detaljer, kan man klikke sig ind på Vinding Borgerforenings hjemmeside, WWW.Vinding-borger.dk
Når projektet står færdigt, har Thisted Forsikring lovet at møde op med pølsevogn med mere, og så kan områdets borgere regne med at blive inviteret til ”rejsegilde”, men det vil man høre nærmere om.

BYPORTALEN SKIFTER PLADS:

Byportalen i den nordlige ende af byen, som indtil i dag har stået på Ramskovvej et stykke udenfor byskiltet, har nu skiftet plads til Langgade indenfor byskiltet.
Flytningen er udført af frivillige fra borgerforeningen – selvfølgelig med tilladelse fra Herning Kommunes Vejafdeling.
Ved at flytte byportalen ind i byzonen og tættere på vejbumpet, hvor hastigheden er lavere, skulle det gerne blive nemmere og mere trafiksikkert at læse de meddelelser der jævnligt sættes op på portalen.
Vi håber både byportalens annoncører og læsere får glæde af flytningen.
Med venlig hilsen
Vinding Borgerforening

Oprensning af den lille skøjtesø

Herning Kommune meddelte 25 oktober 2016, at entrepenøren, som har opgaven at oprense den lille skøjtesø, ville påbegynde arbejdet i uge 44. Nedenfor ses et billede af søen før oprensningen. Til højre for teksten ses et billedet af den nu oprensede sø, som atter tager sig stor og flot ud. Nu venter vi blot på foråret. 
 

25.000 kroner doneres til Sørvad Kultur- og Idrætscenter (SKI)

Vinding Borgerforening har besluttet at støtte moderniseringen af SKI med et beløb på 25.000 kroner. Selvom det er et temmeligt stort beløb for foreningen, synes bestyrelsen, at beløbet går til et godt formål, som vil komme de fleste borgere i byen og oplandet til gode over de næste mange år.
Vi i borgerforeningen ønsker SKI held og lykke med det store moderniseringsprojekt, og vi glæder os til at se det færdige resultat.

Taleseddel vedrørende indvielse af stisystem.

Baggrund:
Hvert år udlover Thisted Forsikring et større beløb til forskellige projekter i det Vestjydske, hvilket vi i Borgerforeningen, ved lidt hjælp fra tidligere bestyrelsesmedlem Lars Romlund, fandt ud af sidste år.
Der har i et stykke tid været et ønske om at få lavet en sti i forbindelse med trappen, som vi står ved. Det skyldes, at trappen er for stejl til færden med barnevogne, gangstativer og lignende. Desuden skal man stå af cyklen og møjsommelige slæbe den op eller ned ad trapperne. Disse forhold ville en sti kunne løse. Kommunen mangler som altid penge, og Borgerforeningen kunne ikke løfte opgaven. Så ingen sti.
Her kom så Thisted Forsikring med sin støtte til gode projekter i lokalområdet ind i billedet. En ansøgning blev udarbejdet. Den var så god, at vi kunne være med i opløbet, hvor der til sidst skulle stemmes om de bedste projekter. Dagplejere, børnehave og skolen blev mobiliseret, og sandelig om ikke det lykkedes at vinde vores pulje, hvilket betød et tilskud på ikke mindre end 25.000 kroner til projektet.
Vi har brugt det sidste år til planlægning og gennemførelse, og her vil jeg gerne rette en stor tak til Herning Kommunes Natur- og grønne områder ved Skovfoged……… og museumsinspektør(?) Kira Klinkby for en særdeles fleksibel og hurtig sagsbehandling.
En kæmpe tak skal også lyde til vores entreprenør Just Lauridsen fra Just Byggeri her i Sørvad. Det er ham, som har stået for det hårde arbejde, som han vist ikke har tjent mange penge på, om nogen.
Tak til Tican og vores lokale brugs, som leverer dagens råvarer, og sidst min slet ikke mindst en stor tak til Thisted Forsikring. Uden penge herfra var vores projekt aldrig blevet til noget.
Og som I alle kan se, er det ikke noget lille projekt. Først og fremmest en kort sti uden om den stejle trappe, så cyklister, folk med barnevogne og gangbesværede nu let og elegant kan komme til og fra Fiskehuset over vejen. Dernæst en lang sti langs vejen hvorfra man kan komme over i skoven via en kort gangbro. Sidst men ikke mindst skal nævnes fældningen af mange træer og buske, som har medført langt bedre oversigtsforhold på stykket, og dermed en større trafiksikkerhed, hvilket var hårdt tiltrængt.

Oprensning af den lille skøjtesø

Efter en længere dialog med Herning Kommune er det lykkedes Vinding Borgerforening at få kommunen til at oprense den sø nede ved åen. Som mange har bemærket, er søen efterhånden helt groet til og ligner nu mest af alt en sump.
Der er afsat 68.000 kroner til projektet og man går efter planen i gang med oprensningen i august i år. Mere følger.

Markedsdag i Sørvad

En gang om året går Vind, Ørnhøj, Abildå og Vinding Borgerforening sammen om at arrangere en markedsdag i en af landsbyerne. I år var det så vores tur. Vejret var med os, og rigtig mange boder blev opstillet - mere end 30.
 

Mortens Aften:

I går, fredag, afholdte Vinding Borgerforening, Vinding Skole, Vind FDF, Vinding
KFUM-Spejderne, Vinding og Vind Menighedsråd, Vinding Missionshus og Sørvad
Kultur og Idrætscenter Mortens aften i Sørvad Kultur- & Idrætscenter.
Aftenen var den sidste i den række af arrangementer, som disse foreningers Luther-17 udvalg har lavet i dette efterår til fejring af 500-året for reformationen.

Ca. 100 var mødt op til en hyggelig aften med Mortens and og fantastisk
underholdning ved Sigurd Barretts musikere Eskild Dohn, Bjarne Langhoff m.fl. I
anledningen af, at det i år er reformationens 500 års jubilæum var temaet for
underholdningen "Luther på 60 minutter”. Bærende for fremstillingen var musikken,
der formidler mødet mellem fortid og nutid, mellem salmer og rock.
 

Så er "Det Grønne Hold" atter trukket i arbejdstøjet

Lørdag den 1. april plantede vi Vedbend på hjørnet af Langgade og Borupsvej. Den kedelige grusplads under lindetræet er nu afløst af et grønt tæppe af Vedbendplanter, sponsoreret af Herning Kommune hvilket også gælder den nye jord, som kommunen lagde ud for os inden vi gik i gang med plantningen. Herning Kommune har også sat den flotte nye bænk op, så nu er der rig mulighed for at tage et hvil og måske en snak med en forbipasserende.
Men egentlig startede det grønne arbejde allerede om fredagen, hvor Jesper og Flemming skrællede jorden af ud for Borupsvej nr. 4, så det kom i samme plan som resten af fortovet. Derefter såede de græs, som de flinke naboer har lovet at slå på skift når det kommer op.
Sluttelig er der igen kommet gang i vandkunsten på Torvet.
 
 

Børnefiskedagen:

Så oprandt børnefiskedagen, og igen var der stort fdremmøde blandt børn af alle aldre, som det fremgår af billederne. Der blev fanget flere store og flotte fisk.
 
 
 
 

Etablering af SKELBRØND:

https://herningvand.dk/skelbrond/

Ny "flyer" om Sørvad og opland

Borgerforeningen har fået udarbejdet en ny "FLYER", som skal hjælpe os med at gøre opmærksom på byen og oplandet. Vi er i øjeblikket i færd med at få den omdelt til ejendomsmæglere, uddannelsesinstitutioner, biblioteker m.m. Vi håber, at alle vil tage godt imod den.
 
 
 

Flyt til Sørvad

 

Stemningsbilleder

Sørvad

- under regnbuen

Naturciklen

- skovens samlingsted

Svømmebadet

- byens oase

Fiskesøen

- byens grønne midtpunkt
 

Mangler der noget?

Alt, som har byens interesse, skal vi have med :-)

Har du input til ByKalender eller ByNyt, skriv til maibritjuhl@hotmail.com eller sms til 51213261
 
 
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune